Health

 • “กลิ่นปาก” ปัญหาบุคลิกภาพแต่จัดการได้
  “กลิ่นปาก” ปัญหาบุคลิกภาพแต่จัดการได้

  กลิ่นปาก เป็นอีกหนึ่งปัญหาบุคลิกภาพที่สำคัญ หลายคนประสบปัญหาแต่ไม่สามารถจัดการได้ เพราะไม่รู้ถึงสาเหตุของกลิ่นปากที่แท้จริงทำให้รักษาไม่ตรงจุด ดังนั้นการกำจัดกลิ่นปาก เป็นเรื่องที่ควรเข้าใจถึงสาเหตุ ซึ่งมีอยู่หลายประการ แบ่งออกเป็นสาเหตุภายในและภายนอกช่องปาก สาเหตุบางประการสามารถจัดการได้เองเพียงแค่ปรับพฤติกรรม แต่บางสาเหตุอาจต้องรักษาโดยแพทย์ ซึ่งการรักษาตามสาเหตุจะช่วยให้ปัญหาหมดไปอย่างแท้จริง

  สาเหตุของกลิ่นปาก

  สาเหตุภายในช่องปาก
  -ฟันผุ
  -โรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์
  -แผลในช่องปาก
  -ฟันซ้อนเก หรือการใส่เครื่องมีจัดฟัน หากทำความสะอาดไม่ดี
  -ฟันปลอม กรณีทำความสะอาดไม่ดี
  -ไม่ได้ทำความสะอาดลิ้น
  -น้ำลายบูด เกิดจากไม่ค่อยพูด การนอนหลับกลางคืน เครียด ดื่มน้ำน้อย

  สาเหตุภายนอกช่องปาก
  -โรคในระบบต่าง ๆ เช่นไซนัส ต่อมทอนซิล โรคปอด โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคกระเพาะอาหารอักเสบ เป็นต้น
  -สูบบุหรี่
  -การกินอาหารที่มีกลิ่นแรง เช่น กระเทียม เครื่องเทศ หัวหอม เป็นต้น

  การป้องกัน
  -แปรงฟันให้สะอาด หากมีกลิ่นปากแปรงทุกครั้งหลังอาหารและใช้ไหมขัดฟันร่วม
  -หลีกเลี่ยงอาหารกลิ่นแรง หลังอาหารอาจะกินอาหารที่ช่วยขัดฟัน เช่น แอปเปิ้ล ฝรั่ง
  -หากใส่ฟันปลอม ทำความสะอาดฟันทุกครั้งหลังอาหารและถอดฟันออกก่อนนอน
  -ดื่มน้ำวันละ 8 แก้ว
  -ทำความสะอาดลิ้น แลบลิ้นออกมา แล้วแปรงเบา ๆ อย่าเกร็ง เพราะจะทำให้อาเจียน

  การรักษา
  -แพทย์ซักประวัติ (โรคประจำตัว/การดูแลช่องปาก)
  -ตรวจโรคในช่องปาก
  -รักษาตามสาเหตุ

   

  ติดตามอ่านเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพได้ที่  kashwerwaterwell.com

Economy

 • ครม.เข็นครก “ราชการดิจิทัล” สั่งนำงานบริการ
  ครม.เข็นครก “ราชการดิจิทัล” สั่งนำงานบริการ

  ครม.เข็นครก “ราชการดิจิทัล” สั่งนำงานบริการหน่วยงานรัฐขึ้น “แพลตฟอร์มกลาง”

  นายอนุชา บูรพชัยศรี ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรอบการดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานระดับเริ่มต้นและระดับมาตรฐาน ซึ่งเป็นการจัดทำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระยะแรก ตาม ม.19 แห่ง พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 และให้หน่วยงานของรัฐนำงานบริการมาให้บริการบนแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง (Biz Portal และ Citizen Portal) โดยหน่วยงานที่ยังไม่มีช่องทางการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้นำงานบริการมาพัฒนาบนแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางดังกล่าวเป็นทางเลือกแรก ส่วนหน่วยงานที่มีงานบริการที่พัฒนาเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วให้นำเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง

  ทั้งนี้ ครม.ยังมอบให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) พิจารณากรอบเวลาดำเนินการ

  ครม.เข็นครก “ราชการดิจิทัล” สั่งนำงานบริการหน่วยงานรัฐขึ้น “แพลตฟอร์มกลาง”

  และติดตามเป็นระยะเพื่อให้งานบริการของรัฐอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยเร็ว โดยจากข้อเสนอ พบว่ามีงานบริการภาครัฐตามคู่มือมาตรฐานกลางทั้งหมด 3,830 งาน สามารถพัฒนาให้เป็นรูปแบบอิเล็ก ทรอนิกส์ 2,420 งานบริการ แบ่งเป็น งานบริการที่พัฒนาให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ว 1,395 งานบริการ เช่น การขออนุญาตโฆษณาอาหาร (อย.) งานให้บริการข้อมูลราคาประเมิน (กรมธนารักษ์) งานการติดตามสถานะคดี (กรมบังคับคดี) การออกบัตรประจำตัวคนพิการ (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ) เสนอให้นำมาเชื่อมโยงกับระบบ Biz Portal หรือ Citizen Portal เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการ กับประชาชน

  ส่วนงานบริการที่ยังไม่มีช่องทางให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 1,025 งานบริการ เช่น การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของกรมธนารักษ์ การจดทะเบียนผู้ส่งออกผัก และผลไม้ไปต่างประเทศ ของกรมวิชาการเกษตร การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.เสนอให้นำมาพัฒนาบนระบบ Biz Portal และ Citizen Portal เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน ลดภาระและค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน.

  ขอบคุณรูปภาพจาก : thairath.co.th

  ขอบคุณแหล่งที่มา : thairath.co.th

  สามารถอัพเดตข่าวสารเรื่องราวต่างๆได้ที่ : hkashwerwaterwell.com